HJÆLP MED
AT SIKRE
UDDANNELSE

OMKRING PROJEKTERNE

BØRNENES FREMTID

Formålet med Tanzania Sct. Gemma, Childrens Foundation er at yde en indsats for, at indsamle midler til uddannelse, sundhed, trivsel og udvikling af børn tilknyttet Sct. Gemma skole og børnehjem i Arusha, Tanzania, samt at sikre at informationen omkring Sct. Gemmas børn videreformidles.

Hjælp med at sikre, at 565 fantastiske børn i Tanzania fortsat kan få en uddannelse og en fremtid.


Der går 565 elever fordelt på babyclass, middleclass, pre-unit og class 1-7. Børnene på skolen kommer fra forskellige lag af samfundet. En del af børnene bliver sponsoreret af mennesker fra Europa. Andre børn er Masaier, hvor hele familiens økonomi er puttet i at give ét barn skolegang og forhåbentlig en uddannelse.

Børnene brænder for at gå i skole, og hverdagen er fyldt med sang og glæde, fordi de ved, at de har fået en helt særlig gave, som mange af deres venner og søskende ikke har. Det gør også, at der hviler et stort ansvar på deres skuldre.


NYE FANTASTISKE PROJEKTER


SOLENERGI


Vi arbejder på at indsamle midler, så vi kan få solceller på vores vandtank, så der kan tankes vand til børnene og dyrene, selvom der ingen strøm er.


NYE SENGE


Pigerne på børnehjemmet mangler nye senge - dem de har nu bliver ædt op af borebiller, derfor ønsker foreningen at pigerne får senge af stål.


NY SKOLE PÅ TEGNEBRÆTTET 


Foreningens store projekt er at bygge en Secondary School.

Grunden er købt og der er lavet budget og arbejdstegninger over projektet. Projektet anslås at tage 1 år. Secondary School bygningen koster 2,4 mio. dkk. Bestyrelsen er i gang med at søge fonde og legater til dette fantastiske nye projekt, som vil sikre mere end 500 elevers fremtid. En Secondary School vil ligeledes betyde flere jobs til lokalbefolkningen - til både fag- og ufaglærte. Hvis eleverne ikke gennemføre Secondary School, kan de ikke komme på universitetet og få sig en uddannelse - for derefter at kunne forsørge deres familier.


Alle pengene som indsamles vil blive overført ubeskåret til skolen (kun fratrukket bankens overførselsgebyr). 


Hvis du har spørgsmål omkring fonden og projektet, kan du henvende dig til mail@sctgemmachildren.com


TILBAGEBLIK


SUNDHEDSKLINIK


En privat donation, samt penge fra Lions Klub Danmark, gjorde det muligt at få opført en lille sundhedsklinik i forbindelse med skole og børnehjem. Nu kan børn og voksne modtage let behandling, hvis de er syge eller mindre tilskadekomne.
TILBAGEBLIK


NYE KLASSEVÆRELSER


Takket være medlemmerne lykkedes det at samle penge nok inde, til at få bygget yderligere to klasseværelser. Nu kan endnu flere børn komme i skole, ligesom de kommer til at sidde færre i hver klasse. 

TILBAGEBLIK


FÆRDIGGJORT PROJEKT I 2020


Takket være medlemmerne er det lykkes at købe en ko til skolen og børnehjemmet.
Koen er en stor flot malkeko på 2 år.

Hun hedder Norma og er drægtig i 3,5 mdr.
Nu kan børnene få mælk.


TILBAGEBLIK

FÆRDIGGJORTE PROJEKTER I 2019

I foråret lykkes det med medlemmernes hjælp, at indsamle penge nok til en automatisk flisemaskine. Fliserne skal reducere støvet på skolens og børnehjemmets område. To mænd fra lokalområdet uddannes til at bestyre maskinen, samt lægge fliserne.

Sommeren 2019 samlede foreningen penge ind til en kopimaskine til skolen. Det er en uundværlig ting i arbejdet på skolen, da alle opgaver hidtil er lavet i hånden til hver enkelt elev. Skolen fik kopimaskinen i gave til æresfesten for Katjas arbejde.

TILBAGEBLIK

IGANGVÆRENDE PROJEKTER i 2019

Vi har et ønske om at udvide vores bondegård. Ønsket er at bygge en stald og at få to køer. Køerne skal give mælk til børnene på skolen samt børnehjemmet. Vi mistede desværre sidste år vores ko, da den skulle kælve.

Derudover er vi i gang med at få lavet tegninger, så vi kan bygge flere klasseværelser til primary-klasserne. De sidder pt 60 elever i hver klasse. Det vil øge alle elevers læring, hvis vi får lavet et A og et B spor.

Da der er begrænset plads, er vi nødt til at bygge de nye klasseværelser ovenpå de allerede eksisterende lokaler. Da de allerede eksisterende lokaler blev bygget, blev der taget højde for - at det i fremtiden kunne blive nødvendigt at bygge ovenpå - derfor er vores nye byggeri muligt.


TILBAGEBLIK

FÆRDIGGJORTE PROJEKTER I 2018

Ved en indsamling blandt medlemmerne af foreningen lykkes det os at samle penge til at starte vores helt nye kyllingefarm op.

Der blev bygget en stald + indkøbt 500 kyllinger og 500 høns. Hønsene spises bla. af eleverne på skolen og børnehjemmet, ligesom nogle af dem sælges på det lokalemarked. Tak for støtten.


TILBAGEBLIK

PROJEKTER I 2017

Foreningen modtog en donation på 140.000 DKK fra Lærerstandens Brandforsikring! Vi blev utrolig glade for denne donation, hvilket betød at der i juli blev bygget 3 nye klasseværelser. Udover at 150 børn nu starter i skole, betød det også at der skulle ansættes yderligere personale i både skolen og i køkkenet. Al byggeaktivitet blev varetaget af lokale. Byggeriet tog 8 uger, fra start til slut. Imponerende. De nye bygninger brødføder mange familier og er med til at løfte hele det lokale samfund. Det lykkedes os at indsamle yderligere 24.000kr, til borde, stole og tavler til de 3 nye klasseværelser.


TILBAGEBLIK

FÆRDIGGJORTE PROJEKTER I 2017

Vi har modtager 4300 DKK, fra "Byens dyreklinik" i Nakskov. Samt 6440 DKK. fra Soroptimisterne Lolland. Det betød at vi kunne udvide vores farm, med flere stalde, samt der blev indkøbt 6 nye grise. Grisene skal gerne formere sig, og blive en handelsvare. Pengene fra salget af grisene vil gå til børnene på børnehjemmet. I sommeren 2017 var bestanden oppe på 40 grise.


TILBAGEBLIK

FÆRDIGGJORTE PROJEKTER I 2015

undhedsmyndighederne drog i 2014 den tunge konklusion at skolen skulle lukke, fordi de eksisterende 6 toiletter var for lidt til 480 elever ifølge lovgivningen. De  vurderede at der var brug for 11 nye toiletter til børnene. Skolen havde fået lavet en budgetberegning og flere tilbud fra håndværkere og der var akut brug for 50.000kr. til formålet. Få måneder efter vi startede indsamsamlingen til toiletprojektet, lykkes det os at nå i mål og toiletterne blev straks bygget, så skolen den dag i dag stadig kører i bedste velgående.

Fonden takker alle sponsorere for donationer og støtten. Uden jer var vi aldrig nået i mål!